Drukuj Email
czwartek, 10 stycznia 2019 10:59
2019-01-10 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw infrastruktury drogowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (21.01.2019)
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne /wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku/:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe,
4) znajomość obsługi komputera,
5) znajomość przepisów ustawy o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, zarządzaniu kryzysowym, drogach publicznych, powszechnym obowiązku obrony, Kodeks postępowania administracyjnego,  
6) co najmniej 3 - letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
9) nieposzlakowana opinia,
10) komunikatywność.
więcej

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny