Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Suchy Dąb Drukuj Email
poniedziałek, 31 marca 2014 12:26

 

Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651)

 

 

Suchy Dąb

Działki położone na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G / 00113 194 / 4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia Cena wywoławcza

367/12

916

sprzedaż

47 257,00 +VAT

367/13

930

sprzedaż

47 988,00 +VAT

367/14

1007

sprzedaż

51 961,00 +VAT

 dzialka_367-12_14

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.

 

 

Suchy Dąb

Działka położona na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G / 00113 620 / 0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.


Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia
Cena wywoławcza

111/3

326

sprzedaż

9 786,00 +VAT

 

2012-06-11 dzialka 111-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego część działki oznaczona  jest symbolem 43.M  oraz R1:

43.M

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka  działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.

 


Steblewo

Działka położona na terenie wsi Steblewo (obręb geodezyjny Steblewo), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G / 00113 248 / 8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia Cena wywoławcza

280

2874

sprzedaż

106 453,00 +VAT

 

dzialka280s 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest :

-funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

-funkcja dopuszczalna –usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

-funkcja wykluczona – wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G / 00109 139 / 0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.


Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia
Cena wywoławcza

253/2

2458

sprzedaż

123 859,00

 

2012-06-11 dzialka 253-2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  działka oznaczona  jest symbolem R: 

Funkcja podstawowa - teren upraw polowych.

Funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

 


Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G / 00112 561 /   prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia Cena wywoławcza

223/4

1186

sprzedaż

48 401,00 + VAT

 

223-4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka  działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G / 00112 700 / 8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia Cena wywoławcza

305/9

5485

sprzedaż

218 000,00 + VAT

305/10

3793

sprzedaż

150 000,00 + VAT

 

305-9_10Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są jako teren pod usługi różne z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji – hotel, motel, oraz produkcji, magazyny i składy, itp.- teren wielofunkcyjny.

Funkcja dopuszczalna – parkingi i garaże, lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca funkcji podstawowej.


 

Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G / 00109 920 / 5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Nr nieruchomości Powierzchnia w m2 Sposób zbycia Cena wywoławcza

414/15

1108

sprzedaż

51 544,00 + VAT

414/16

1080

sprzedaż

55 825,00 + VAT

414/17

1587

sprzedaż

76 446,00 + VAT


414-15_16_17

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka  działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.

 


Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % w gotówce, w terminie do 25 kwietnia 2014 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. Nr ..................".

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

5. Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Suchy Dąb, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

7. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w. 40

 


 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny