Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Suchy Dąb, Grabiny-Zameczek, Krzywe Koło, Steblewo Drukuj Email
środa, 09 lipca 2014 10:19

 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po piątym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Suchy Dąb, Grabiny-Zameczek, Krzywe Koło, Steblewo, gmina Suchy DąbSuchy Dąb

Działki położone na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00113194/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

367/12

0,0916 113194/4 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

45 000,00 +VAT

367/13

0,0930

113194/4

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

45 000,00 +VAT

367/14

0,1007

113194/4

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

50 000,00 +VAT

 dzialka_367-12_14

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Suchy Dąb

Działka położona na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00113620/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

111/3

0,0326 113620 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

9 000,00 +VAT

 

2012-06-11 dzialka 111-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego część działki oznaczona  jest symbolem 43.M  oraz R1:

43.M

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka  działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Grabiny-Zameczek

Działka położona jest na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

420/3

0,1625 109139 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana wraz z budynkiem gospodarczym

100 000,00 +VAT

 dzialka_420-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i wypoczynku, usług rekreacji i wypoczynku, usług administracji, usług kultury, usług zdrowia, oświaty i opieki społecznej.

Funkcja dopuszczalna - urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza, garaże dla potrzeb własnych.Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

253/2

0,2458 109139/0 Teren upraw polowych

rokowania

Działka nieuzbrojona

120 000,00

 

2012-06-11 dzialka 253-2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  działka oznaczona  jest symbolem R: 

Funkcja podstawowa - teren upraw polowych.

Funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00112561/1   prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

223/4

0,1186 112561/1 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

40 000,00 +VAT

 

223-4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00112700/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

305/9

0,5485 112700 Zabudowa usługi różne, teren wielofunkcyjny

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

210 000,00 +VAT

305/10

0,3793

112700

Zabudowa usługi różne, teren wielofunkcyjny

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

145 000,00 +VAT

 

305-9_10Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są jako teren pod usługi różne z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji – hotel, motel, oraz produkcji, magazyny i składy, itp.- teren wielofunkcyjny.

Funkcja dopuszczalna – parkingi i garaże, lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca funkcji podstawowej.Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

414/15

0,1108 109920 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

50 000,00 +VAT

414/16

0,1080

109920

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

50 000,00 +VAT

414/17

0,1587

109920

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

75 000,00 +VAT


414-15_16_17

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.Steblewo

Działka położona na terenie wsi Steblewo (obręb geodezyjny Steblewo), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00113248/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Forma sprzedaży
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości

280

0,2874 113248 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

rokowania

Działka budowlana nieuzbrojona

90 000,00 +VAT

 

dzialka280s 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest :

-funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

-funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

-funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  6 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00  w sali nr 7 Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17.
 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
 a) wniesienie zaliczki
 b) złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości – 10 % należy wnieść  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 1 sierpnia 2014 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –  BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Rokowania dz. nr ………..”.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Suchy Dąb. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  "Rokowania na sprzedaż działki  nr ………. , obręb ………………" w  terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r. do Urzędu Gminy Suchy Dąb przy ulicy Gdańskiej 17.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 - imię, nazwisko i adres

 - datę sporządzenia zgłoszenia

 - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 - dołączony dowód wpłaty zaliczki

 Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

 - podatek VAT w wysokości  23 %

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach: 6.03.2012 r., 14.12.2012 r., 27.08.2013 r., 17.12.2013 r., 30.04.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w godz.  8:00-15:30.

Wójt Gminy Suchy Dąb zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny