Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Suchy Dąb, Grabiny-Zameczek, Krzywe Koło, Steblewo, gmina Suchy Dąb Drukuj Email
środa, 23 marca 2016 15:50

GN.6840.03.2016

Suchy Dąb, 23 marca 2016 r.

Działając na podstawie:
- Art. 39 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2015 r.  poz. 1774 ze zm.),
-  § 25 ust. 1 i 2, § 26 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
- Uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie  określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat


Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Suchy Dąb, Grabiny-Zameczek, Krzywe Koło, Steblewo, gmina Suchy Dąb

 


Przedmiot rokowań:

Suchy Dąb

Działka położona na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00113194/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp.
Nr działki Powierzchnia
w ha
Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

367/12

0,0916

Nieruchomość niezabudowana,
dostępność do urządzeń
infrastruktury technicznej

45 000,00
+VAT 10 350,00
razem
55 350,00

5 535,00 zł

 dzialka_367-12_14

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.Grabiny-Zameczek

Działka położona jest na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp
Nr działki
Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

420/3

0,1625

Nieruchomość nieuzbrojona, zabudowana
wolnostojącym budynkiem gospodarczym
o pow.142m2 w złym stanie technicznym
przy skrzyżowaniu dróg Cedry Wielkie -Pruszcz Gd. i Krzywe Koło - Wiślinka

100 000,00
+VAT 23 000,00
oraz wartość budynku gospodarczego 21 214,00
razem
144 214,00 zł

14 421,40 zł

 dzialka_420-3

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i wypoczynku, usług rekreacji i wypoczynku, usług administracji, usług kultury, usług zdrowia, oświaty i opieki społecznej.

Funkcja dopuszczalna - urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza, garaże dla potrzeb własnych. 

800x600

Wójt Gminy Suchy Dąb

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00109139/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł Zaliczka

1

253/2

0,2458

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

120 000,00 zł

12 000,00 zł

 

2012-06-11 dzialka 253-2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  działka oznaczona  jest symbolem R: 

Funkcja podstawowa - teren upraw polowych.

Funkcja dopuszczalna - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą (siedliska rolnicze), lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.Grabiny-Zameczek

Działka położona na terenie wsi Grabiny-Zameczek (obręb geodezyjny Grabiny-Zameczek), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00112561/1   prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

223/4

0,1186

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

40 000,00
+VAT 9 200,00
razem
49 200,00 zł

4 920,00 zł

 

223-4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako  towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.
Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00112700/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia
w ha
Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

305/9

0,5485

Nieruchomość niezabudowana,
usługowa, rzemieślnicza

219 400,00
+VAT 50 462,00
razem
269 862,00 zł

26 986,20 zł

2

305/10

0,3793

Nieruchomość niezabudowana,
usługowa, rzemieślnicza

151 720,00
+VAT 34 895,60
razem
186 615,60 zł

18 661,56 zł

 

305-9_10Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są jako teren pod usługi różne z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji – hotel, motel, oraz produkcji, magazyny i składy, itp.- teren wielofunkcyjny.

Funkcja dopuszczalna – parkingi i garaże, lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca funkcji podstawowej.Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia w ha Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

414/15

0,1108

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

50 000,00

+VAT 11 500,00
razem
61 500,00 zł

6 150,00 zł

2

414/16

0,1080

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

50 000,00
+VAT 11 500,00
razem
61 500,00

6 150,00 zł

3

414/17

0,1587

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

75 000,00
+VAT 17 250,00
razem
92 250,00 zł

9 225,00 zł


414-15_16_17

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczeniaSteblewo

Działka położona na terenie wsi Steblewo (obręb geodezyjny Steblewo), zapisana w księdze wieczystej nr GD1G/00113248/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 

Lp.
Nr nieruchomości Powierzchnia
w ha
Opis nieruchomości
Cena sprzedaży w zł
Zaliczka

1

280

0,2874

Nieruchomość niezabudowana, dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej

80 000,00
+VAT 18 400,00
razem
98 400,00 zł

9 840,00 zł

 

dzialka280s 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest:

Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.

Funkcja dopuszczalna - usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa niezbędne dla funkcjonowania zabudowy.

Funkcja wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.


Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali narad  nr 7, Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a) wniesienie zaliczki
b) złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 10 % należy wnieść  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 20 kwietnia 2016 r. (dzień wpływu środków na konto)  nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –
BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Rokowania dz. nr ………..”.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Suchy Dąb. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  "Rokowania na sprzedaż działki  nr ………. , obręb ………………" w  terminie do dnia  20 kwietnia  2016 r. do  Urzędu Gminy Suchy Dąb przy ulicy Gdańskiej 17.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 23 %
- 650,00 koszty dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
- koszty okazania granic nieruchomości.
Na terenie nie były wykonane badania geotechniczne. Posadowienie budynków winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosi nabywca.
Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 20 października 2015 roku  i 08 grudnia 2015 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym .
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58-6828620 lub 58-6828685 w godz.  8:00-15:30. Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej pod adresem: www.suchy-dab.pl
Wójt Gminy Suchy Dąb zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny